Na základě rozhodnutí vlády České republiky jsou s platností od dnešní (10. 3. 2020) 18:00 hodiny až do odvolání zakázána všechna divadelní, hudební, filmová představení a sportovní, náboženské akce a umělecká představení přesahující účast 100 osob. Dále se zakazuje osobní přítomnost žáků na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách. Na mateřské školy se opatření nevztahuje.Stát zatím neuvažuje o uzavření restaurací či nákupních center.