Vranovice-Kelčice
Drobečková navigace

O obci > Pravidla a zásady chování při vzniku mimořádné události !

Pravidla a zásady chování při vzniku mimořádné události

Varovný signál

V případě vzniku mimořádné události jste na tuto skutečnost upozornění prostřednictvím varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech.

Po zaznění varovného signálu probíhá informování např. rozhlasem o tom, co se stalo, a co se má v takovém případě dělat.

Co dělat, uslyšíte-li varovný signál sirény

 1. UKRYJTE SE v nejbližší budově, zůstaňte doma, jednejte v klidu, s rozvahou a bez paniky.
 2. RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
 3. NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 4. VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.
 5. NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena a potřebují ji záchranáři.
 6. NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 7. POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 8. UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 9. UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek.
 10. NECHOĎTE PRO DĚTI DO ŠKOLEK A ŠKOL, učitelé jsou také informováni a provádějí opatření na jejich ochranu.

Evakuace obyvatelstva

Evakuace se týká všech obyvatel ohrožených danou mimořádnou událostí. O způsobu evakuace jsou obyvatelé informováni z místního veřejného rozhlasu.

Evakuační středisko

Místo shromáždění v případě vyhlášení evakuace jsou prostory restaurace U Toma. 

Evakuační zavazadlo

Po vyhlášení pokynu k evakuaci si připravte evakuační zavazadlo pro celou rodinu. Jeho doporučeným obsahem jsou:

 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti,
 • léky, které užíváte a prostředky osobní hygieny,
 • základní trvanlivé potraviny, dobře zabalený chléb a pitná voda, vše na 2-3 dny,
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnka, spací pytel nebo přikrývky,
 • kapesní svítilna, náhradní baterie, zapalovač, zápalky, přenosný radiopřijímač,
 • předměty denní potřeby, jídelní nádobí, kapesní nůž, otvírák na konzervy.

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Před odchodem z bytu

 • ověřit, že i sousedé jsou informováni o vyhlášení evakuace,
 • uhasit oheň v topidlech,
 • zhasnout světla, vypnout všechny elektrické spotřebiče kromě chladniček a mrazáků,
 • uzavřít přívody plynu a vody do bytu a domu,
 • malým dětem dát do kapsy lístek se jménem a adresou,
 • kočky a psy vzít s sebou; ostatní domácí zvířata ponechat doma, dát jim potravu a vodu na několik dní,
 • vzít si s sebou evakuační zavazadla, uzamknout vstupní dveře do bytu (do rodinného domu) a na ně dát lísteček s oznámením „EVAKUOVÁNO",
 • dostavit se do evakuačního střediska.

Důležitá telefonní čísla

112: TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ jednotné evropské číslo tísňového volání (SOS – k oznámení jakékoliv mimořádné události)

150: HASIČI (Hasičský záchranný sbor – HZS)

155: ZÁCHRANKA (Zdravotnická záchranná služba – ZZS)

158: POLICIE (Policie ČR – PČR)