Vranovice-Kelčice
Drobečková navigace

O obci > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a oznámení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a oznámení zastupitelstva 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost
Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
1.1.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
14.7.2016
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015
27.5.2015
Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 - Požární řád obce.pdf
5.4.2014
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
8.3.2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
6.1.2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010
6.1.2011

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích – změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Oznámení